Innehållsförteckning

FÖRORD till den andra upplagan

1. Inledning 
1.1 Ett ramverk för frihetlig, systematisk samhällskritik
1.2 Vad är betongväldet?
1.3 Finns betongväldet på riktigt?   
1.4 Om denna bok

2. Den säregna svenska socialdemokratin
2.1 Socialdemokratin i Sverige och på andra håll
2.2 Marx spöke svävar över Sverige
2.3 Den ”mjuka” nytotalitarismen
2.4 Nytotalitarismens sociala säkerhetsventiler
2.5 Ett varningens finger
2.6 Perspektiv: Socialdemokratins ”mjukt” totalitära samhällsbygge

3. Socialdemokratins historiska förutsättningar i Sverige
3.1 Huntfords historieanalys
3.2 Sveriges historiska relation till omvärlden
3.3 Den svenska statsförvaltningens framväxt
3.4 Det tyska inflytandet
3.5 Reformationens politiska implikationer
3.6 Fröet till det moderna välfärdssamhället
3.7 Historielösheten som både politiskt mål och medel
3.8 Perspektiv: Bäddat för socialdemokratisk dominans

4. Det statsbärande Partiet
4.1 Värdet av att kontrollera men inte äga
4.2 En socialdemokratiskt formad stat
4.3 Kontrollen över den privata sektorns förutsättningar
4.4 Förtäckt isolationistisk politik
4.5 Partibok och karriärmöjligheter i Staten
4.6 Lag och rätt i socialdemokratins tjänst
4.6.1 Justitieombudsmannen
4.6.2 Stöld från staten är likställt med stöld från individer
4.7 Ett mellanting mellan katolska kyrkan och Sovjets kommunistparti?
4.8 Perspektiv: Det socialdemokratiska kontrollbehovet

5. Korporativism är samhällsordningens kärna
5.1 Sverige är ett korporativt land
5.2 Tvångsanslutningen till korporationerna
5.3 Den korporativa bostadsförvaltningen
5.4 Korporationerna som mellanhand för den politiska makten
5.5 Fackets tveeggade roll
5.6 Hur den korporativa samhällsordningen befästes
5.7 Perspektiv: Är den svenska samhällsordningen demokratisk?

6. Staten och kapitalet
6.1 ”Den svenska modellen”
6.2 Finanskrisen under 1990-talet och ”den svenska modellens” kollaps
6.3 Den svenska modellens återkomst
6.4 Den offentliga sektorn som samhällsekonomins motor?
6.5 LO:s aggressiva maktutövning
6.6 Arbetsdomstolen
6.7 Perspektiv: Materialismens totala genomförande

7. Välfärden som en verktygslåda för social kontroll
7.1 ”Välfärd förpliktigar”
7.2 Den svenska välfärden i perspektiv
7.3 Socialstyrelsen
7.4 Kriminalvården – vård istället för straff
7.5 Sjukhusreformen
7.6 Apotekens förstatligande
7.7 Folkhälsomonopolen
7.8 Sveket mot pensionärerna
7.9 Den ”totala” välfärdens utveckling
7.10 Osynliggörandet av utvandrarna
7.11 Perspektiv: Välfärden som en väg till större centralmakt

8. Exploateringen av miljöns indoktrineringsmöjligheter
8.1 Den sociala konditioneringen av folket
8.2 Framväxten av de ”moderna” svenska boendeformerna
8.3 Rotlösheten skapar nödvändiga förutsättningar
8.4 Centralplaneringen av miljön
8.5 Premierandet av lägenhetshus
8.6 Bostadsbristen som ett maktredskap
8.7 Hur kollektiviseringens våndor bemästras
8.8 Perspektiv: Miljön och manipulationen

9. Utbildningsväsendet sår vad Partiet skördar
9.1 Den socialdemokratiska skolans framväxt
9.2 Undervisningens socialdemokratiska inriktning
9.2.1 Jämlikhetsnormens genomdrivande genom skolan
9.2.2 Sekulariseringen – och stigmatiseringen av kristendomen
9.3 Den svenska förskolan
9.4 Skolsystemets effekter på individen
9.5 Den politiskt styrda högskolan
9.6 Perspektiv: Det ”socialt välanpassade” folket

10. Agitprop som cement i det nytotalitära samhällsbygget
10.1 Det stora behovet av att indoktrinera folket
10.2 Folkbildningens historia
10.3 ABF som politiskt vapen
10.4 Studiecirklarnas grundläggande funktion i systemet
10.5 Fler agitprop-institutioner vid sidan om ABF
10.6 Perspektiv: Socialdemokratin som ”statsreligion”

11. Kulturen i politikens tjänst
11.1 Svenskarnas speciella relation till kulturen som fenomen
11.2 Arbetarrörelsens övertagande av kulturskapandet
11.3 Arkitekturen och arkitektyrket
11.4 Kyrkan som ett verktyg för kulturell kontroll
11.5 Vänsterns övertagande av teaterscenerna
11.6 Vänsterdominansen bland bokförlagen
11.7 Den likriktade, vänstervridna konsten och filmen
11.8 De ”högre stående” modernistiska svenskarna
11.9 Perspektiv: Kulturen omvandlad till ett redskap för politisk makt

12. Massmedia och den politiska korrektheten
12.1 Svenska massmedier är ovanligt samstämmiga
12.2 Kontrollen över massmedia
12.2.1 Mediasverige före och efter socialdemokratins maktövertagande
12.2.2 Massmedias organisation idag
12.3 Kontrollen över samhällsdebatten
12.3.1 Framhävandet av Sverige som ”världens bästa land”
12.3.2 Oskadliggörandet av oppositionen genom språkmanipulation
12.3.3 Utvecklingen inom Public Service i modern tid
12.4 Perspektiv: Sverige är mer än en ”åsiktsdiktatur”

13. Sexualiseringen som ett opium för folket
13.1 Socialdemokratins sexualisering av det svenska samhället
13.2 Den sexuella revolutionens genomförande
13.2.1 Skolans centrala roll
13.2.2 Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU)
13.3 Sexualiseringen och lagstiftningsarbetet
13.4 Perspektiv: Den moraliska manipulationen

14. Perspektiv: Betongväldet i dess helhet    
14.1 Betongväldets beståndsdelar
14.2 Utbyggandet av betongväldet
14.3 Betongväldets maktutövning i stora drag
14.4 En helt annan bild än den allmänt vedertagna

15. Perspektiv: Den svenska kulturrevolutionen
15.1 Socialdemokratin har gjort i Sverige vad Mao gjorde i Kina
15.2 Det politiska avskaffandet av den svenska kulturen
15.3 ”Svensk kultur finns inte”
15.4 Avslutning: Behovet av en mer nyanserad samhällsdebatt 

APPENDIX: Roland Huntford och ”nytotalitarismen”
En nedtystad och bortglömd men inte obefogad samhällskritik
En dålig start med negativa konsekvenser
En pionjär före sin tid
Huntfords Sverigebild blev så småningom delvis bekräftad
En speciell bok också rent stilmässigt
Det faktiska värdet av Huntfords insats

Noter

Litteratur

Register

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s