Referenslitteratur

Adler-Karlsson, Gunnar: Funktionssocialism – ett alternativ till kommunism och kapitalism, Föreningen Verdandi 1967.

Agell, Anders: Äktenskap Samboende Partnerskap (3 uppl.), Iustus 2004.

Ahl, Kenneth: Grundbulten, Prisma 1974.  

Alopaeus, Marianne: Drabbad av Sverige, Bromberg 1983.

Alvunger, Daniel: Nytt vin i gamla läglar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944–1973 (avhandling), Församlingsförlaget 2006.

Andersson, G., Larsson, E., / Winton, P. (red.) Med börd, svärd och pengar. Eliters manifestation, maktutveckling och reproduktion 16501900, Opuscula historica Upsaliensia 2003.

Anners, Erik: Den socialdemokratiska maktapparaten, Askild & Kärnekull 1976.

Arpi, Ivar & Wyndhamn, Anna-Karin: Genusdoktrinen, Fri Tanke 2020.  

Arvidsson, Claes: Olof Palme – med verkligheten som fiende, Timbro 2007.

Asplund, Hans: Farväl till funktionalismen, Atlantis 1980.

Belloc, Hilaire: The Servile State (1912), Liberty Fund 1977.

Bengtsson, Bo (red): Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus, Égalité 2006.  

Bexell, Oloph (red): Sveriges kyrkohistoria del 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, Verbum 2003.

Boëthius, Monica: Jakten på jämställdheten – samtal om grundbultar och vägval, Arbetsmiljöfonden 1993.

von Born, Heidi: Den första fienden, Tidskriften 90-tal nr 15 1995.

Brohed, I. (red): Sveriges kyrkohistoria del 8: Religionsfrihetens och ekumenikens tid, Verbum 2005.

Burke, Edmund: Reflektioner om franska revolutionen (1790), Contra 1989.

Carlgren, Anders: I statens och partiets tjänst – svensk public service under 80 år, Näringslivets medieinstitut 2006.  

Claesson, Urban: Folkhemmets kyrka: Harald Hallén och folkkyrkans genombrott – en studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 19051933 (avhandling), Acta Universitatis Upsaliensis 2004.

Dahlberg, Sven: Från Per Albin till Palme – Från samförstånd till konfrontation i bostadspolitiken, Timbro 1985.

Danieli, Adam: Enpartistaten – En rapport om missbruket av utnämningsmakten, Timbro 2021.

Daun, Åke: Upp till kamp i Båtskärsnäs – en etnologisk studie av ett samhälle inför industrinedläggelse, Verdandi 1969.  

De Geer, Hans: Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden, SNS 1978.

Delblanc, Sven: Moria land, Bonnier 1987.  

Edwardsson, Anders: En annorlunda historia, Timbro 2009.

Fagerberg, Sven: De blindas rike, Alba 1982.

Frängsmyr, Tore: Sökandet efter Upplysningen – Perspektiv på svenskt 1700-tal (1993), ny utökad och reviderad upplaga, Natur och kultur 2005.

von Hayek, Friedrich: Vägen till träldom (1944), Timbro 2009.

Hjort, Klas & Segerfeldt, Fredrik: Naturlig samverkan eller demokratiskt problem? – Om LO, pengarna och partiet, Timbro 2006.

Hägg, Göran: Det automatiska paradiset, Wahlström & Widstrand 1979.  

Fregert, Klas & Jonung, Lars: Makroekonomi – teori, politik och institutioner, Studentlitteratur 2005.

Frängsmyr, Tore: Sökandet efter upplysningen – Perspektiv på svenskt 1700-tal (ny rev. uppl.), Natur & kultur 2006.

Giubilei, Francesco: The History of European Conservative Thought, Regnery Gateway 2019.

Hagberg, Thomas: ”Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige”, i antologin Från olika till jämlika – Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet, Lunds Universitet 2006.

von Hayek, Friedrich: Vägen till träldom: till socialister i alla partier (1944), Timbro 1996. 

Holmberg, Bengt: Att segla i motvind – tre årtionden med kvinnliga präster i Sverige (1990), Svenska Kyrkans Fria Synod 1993.

Hultén, Gösta & Samuelsson, Jan: Mediavänstern – En närbild av den dolda åsiktsproduktionen i Sverige, Bonnier fakta 1983.

Huntford, Roland: Det blinda Sverige, TEMA 1971.

Huntford, Roland: The New Totalitarians (1971), revised edition, Allen Lane 1975.

Huxley, Aldous: Du sköna nya värld (1932), Lind & Co 2003.

Isaksson, Anders: Den politiska adeln (2002), Wahlström & Widstrand 2015.

Jersild, P.C.: Babels hus, Bonnier 1978.   

Johansson, Alf W.: Den nazistiska utmaningen, Aspekter på Andra världskriget (2000), 7:e utökade upplagan, Studentlitteratur 2014.  

Johansson, Lars Anders: Att dansa efter maktens pipa, Timbro 2017.

Johansson, Mats: De svarta åren – minnen från andra sidan, Timbro 1998.

Jonsson, Inge: Maktens verktyg – byråkrater och politiker i nutida svensk samhällsskildring, Liber Förlag 1978.  

Keynes, John Maynard: Economic Consequences of the Peace, Macmillan 1919. 

Kreslins, Janis, Mansbach, Steven A. & Schweitzer, Robert: Gränsländer. Östersjön i ny gestalt, Atlantis 2003.

Langby, Elisabeth: Vinter i välfärdslandet, 2:a uppdaterade upplagan, Bromberg 1993.

Lewin, Leif: Hur styrs facket? – om demokratin inom fackföreningsrörelsen, Rabën & Sjögren 1977.  

Lindbeck, Assar: The Selected Essays of Assar Lindbeck Vol 2: The Welfare State , Elgar 1993.

Lindqvist, Herman: Historien om Sverige – Drömmar och verklighet , Norstedts 2000.

Ljungberg, Carl Johan: I röda tankespår – Svensk skönlitteratur som vägröjare för välfärdsstaten, ProVita 2006.

Ljungberg, Carl Johan: Socialstatens ungdomar – trygghetsklienter eller framtidens utforskare?, City University Press 1996. 

Ljungberg, Carl Johan & Zetterberg, Hans L.: Vårt land – den svenska socialstaten: slutrapport från ett forskningsprogram, City University Press 1997.

Lundberg, Urban: Juvelen i kronan – socialdemokraterna och den allmänna pensionen (avhandling), Hjalmarson & Högberg 2003.

Marek, Ralf: Rättskunskap – Juridik i vardagen, Bonnier utbildning 2002.

More, Thomas: Utopia – landet ingenstans (1516), Norma 2001.

Myrdal, Gunnar & Myrdal, Alva: Kris i befolkningsfrågan (1934), Nya Doxa 1997. 

Nordberg, Ann: Hade Huntford rätt? (akademisk uppsats), Juridicum, Stockholms universitet 2000.

Orwell, George: Djurens gård (1945), Atlantis 1983.

Orwell, George, 1984 (1949), Atlantis 1983. 

Pipes, Richard: Den ryska revolutionen, Natur & Kultur 1997.  

Rauschning, Hermann: Nihilismens revolution – kuliss och verklighet i tredje riket, Natur & Kultur 1939.  

Rothstein, Bo & Bergström, Jonas: Korporatismens fall och den svenska modellens kris, SNS 1999.

Rydbeck, Olof: I maktens närhet – diplomat, radiochef, FN-ämbetsman, Bonnier 1990.  

Ryn, Claes G.: America the Virtuous – the Crisis of Democracy and the Quest For Empire, N.J. Transaction Publishers 2003.

Sahlström, Olle: Borgen, Atlas 2002.

Sanandaji, Tino: Massutmaning – ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende, Kuhzad Media 2017.

Sandberg, Nils-Eric: Vad gick snett i Sverige?, Timbro 1997.

Schjørring, Jens Holger: Nordiska Folkekirker i opbrud. National identitet och international nyorientering efter 1945, Aarhus Universitetsforlag 2001.

Segerfeldt, Fredrik: Sossesverige: en återblick, Hydra 2014.

Segerstedt, Torgny (red): Välfärdsstatens psykologi, Ratio 1983.

Sjöström, Hans O.: Klassens ljus. Eller hur man hamnar i arbetarregeringen, Norstedt 1987.

Sterzel, Fredrik: Författning i utveckling: konstitutionella studier, Rättsfondens skriftserie nr 33, Iustus 1998.

Strömholm, Stig: Sverige 1972 – försök till en lidelsefri betraktelse, Norstedt 1972.

Sundeen, Johan: 68-kyrkan – Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989, Bladh by Bladh 2017.

Sörmark, Sven: På Aftonbladet – ett reportage inifrån, Bonnier 1971.

Theorell, Töres: Den höga sjukfrånvaron – sanning och konsekvens, Statens Folkhälsoinstitut 2004.

Thoursie, Ragnar: Elefantsjukan: berättelser från byråkratin, Bonnier 2003.

de Tocqueville, Alexis: Om demokratin i Amerika 1-2 (1840), Atlantis 1997.

Trägårdh, Lars & Berggren, Henrik: Är svensken människa? – Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (2006), Norstedt 2014.

Törnqvist, Ingvar: Oscar Olsson folkbildaren – i synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet, Sober 1996.

Uddhammar, Emil: Partierna och den stora staten: en analys av statsteorier och svensk politik under 1900-talet (avhandling), City University Press 1993.

Valois, George: Le Fascisme (1927), Ars Magna 2018.  

Viereck, Peter: Meta-politics: the Roots of the Nazi Mind (1941),Capricorn Books 1965. Wassing, Åke: Gropen i skogen, Geber 1965.  

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s