Register

Aalto, Alvar 159

ABF 60, 90, 138, 146–153, 192, 202

Abort 66, 193–194, 195196

Aftonbladet 82, 83, 149, 175, 186, 202, 205

Agitprop 145–146, 153–154, 158, 170, 175

Ahlenius, Inga–Britt 58

Alliansregeringen 13, 24, 46, 48, 77, 82–83, 97, 105, 201, 220, 227

Andersson, Dan 147

Andnor, Berit 82

Andra världskriget 20, 40, 78–79, 89, 118, 126, 134, 147, 209

Anners, Erik 238

Apotek 103–105, 203, 204

Apparattjik 54–55, 60

Appelgren, Sofia 86

Arbetare 23, 30, 42, 83, 86, 90, 118, 128, 150, 164, 200, 206–207

Arbetarklassen 20, 29, 43, 48, 61, 193, 200, 207–209, 215, 220

Arbetarrörelsen 24, 29, 32, 36, 38–39, 46, 49, 53, 60, 64–65, 73, 90, 130, 134, 138, 145–150, 152–153, 157–158, 163, 174, 186, 192, 199, 202–203, 207–208, 215, 231

Arbetsdomstolen 89–90

Arbetslöshet 50, 63, 76, 78, 82

Arbetsmarknaden 73–76, 83, 85–86, 89–90, 92, 104, 109, 113,115, 136, 144, 199–200, 214

Arkitektur 60, 116, 121, 128–129, 133, 139–139, 158–159, 168, 172, 229

ATP–systemet 108–111

Banker 50–51, 79–81, 90, 203–204 

Barn 67, 84, 98–101, 110, 113, 117, 128–131, 132–133, 136–138, 177, 181, 190–191, 195, 202, 206–207, 215, 222

Bidrag 50, 53, 65, 67, 94–97, 111, 119–120, 147, 149–150, 164, 214

Bildt, Carl 23, 68, 81, 110, 134, 168, 176

von Bismarck, Otto 40, 43, 96

Bistånd 158

Bokförlag 45, 162–163, 185, 203, 237

Borgerlig 11, 13, 15, 20, 23–24, 27, 31, 40, 47, 53–54, 66, 75, 77, 78, 81–83, 85, 90, 97, 101, 105, 108–110, 114, 115–116, 130, 134, 143, 155, 168, 170, 175–176, 178–180, 182–183, 186–187, 190, 196–198, 201–202, 205, 208–209, 212, 214, 218, 220, 227, 229, 232, 236, 238, 242–243

Bostadsbrist 125–126

Brezjnev, Leonid 141

Brott 56, 59, 95, 101–102, 127–128, 143, 165, 204, 216, 220, 224

Brukssamhälle 42–43

Burke, Edmund 241

Busch, George W. 89, 179

Bönder 14, 43, 119–120, 222

Carlsson, Ingvar 127, 138, 188, 228

Centerpartiet 19, 23–24, 83, 119, 155, 172, 221

Centralisering 34–35, 47, 74, 99, 104, 122–123, 132–133, 139, 157, 228, 241

Civilsamhälle 19, 46, 54, 60, 90, 202–205, 210 215, 229

Danielsson, Lars 55

Danmark 28, 106, 211

Demokrati 11, 13–15, 20, 23, 25–26, 28, 31, 34, 36, 41–42, 46, 56, 61–62, 64, 68, 70, 73, 76, 87, 89–90, 98, 100, 118, 142, 145, 154, 174, 179, 183, 185, 210–211, 217, 221, 227, 229–230, 232, 234, 237, 240–241, 244

Den svenska modellen 75, 78–84

Dewey, John 242

Diktatur 9, 20, 50, 61, 76, 101, 132, 145, 154, 171, 174, 179, 185, 230, 242–243

Disraeli, Benjamin 96

Edén, Nils 14

Ekonomi 19–20, 27, 28, 35, 39, 46–51, 59–60, 67, 71, 73–74, 76, 78–85, 87–88, 90–91, 93–95, 103, 107–110, 112, 118–119, 121, 124–126, 130– 139–141, 151–153, 160–162, 181–182, 188, 197, 202, 204, 206, 208–209, 211, 213, 215–216, 218, 220, 234, 236, 238–240, 243–244  

Eliasson, Dan 54–55

Erlander, Tage 32, 228

Facket 24, 42–43, 49, 52, 60, 62, 63–66, 68, 70–74, 76–77, 82, 85–90, 127, 148, 174, 176, 184, 186, 200–202, 207, 215

Familjepolitik 32, 36, 61, 94, 98–101, 110, 114, 116–118, 123, 125, 129–131, 136, 138–139, 155, 166, 170, 188, 196

Fascism 20, 25, 40, 64, 74–76, 85, 213

Feldt, Kjell–Olof 81, 85, 237

Feminism 141, 149, 154, 161, 170, 199

Finanskrisen 23, 79–82

Finland 126, 158

Textruta: REGISTERFolkbildning 146–147, 154

Folkets hus 60, 202

Folkhemmet 20, 43, 166

Folkhälsa 33, 105–107, 165, 197

Folkpartiet Liberalerna 25, 109, 127, 141, 155, 170, 173

Frankrike 74, 96, 131, 132, 242

Freud, Sigmund 41, 191

Frihet 19–20, 32, 34–35, 38, 45, 52, 55–56, 61–62, 65–67, 74, 87, 106, 113–114, 126, 144, 155–156, 159, 163, 169, 185, 188–189, 191, 195, 205, 208, 221, 228–229, 234, 239, 241, 244

Friskolor 134–135

Funktionalism 116

Förskola 32, 136, 138–139

Försvarsmakten 36, 208, 223–224 

de Gaulle, Charles 96

Genusperspektiv 141, 149

Gramsci, Antonio 167–168

Gustav III 38

Gustafsson, Lars 45, 180, 239

Gustafsson, Leif 183–184

Gustav Vasa 38–40, 43

Haga-rundorna 74, 105, 239

Hallén, Harald 41–42, 161

Hansson, Per Albin 239–240 

Historielöshet 43–44, 207, 218, 222

Huxley, Aldous 32, 34, 43, 146, 153, 187–188, 192, 241

Höger 13–14, 19, 23–24, 36, 43, 48, 121, 139, 142, 163–164, 168, 172, 177–178, 182, 185, 205, 210, 213, 216–218, 221, 227, 229, 237, 239

Högskola 97, 140–143, 171, 207–209, 218, 240

Individualism 115, 118, 157, 165–166

Indoktrinering 55, 58, 115, 136, 145–146, 148, 152–153, 155, 171–172, 178, 186, 192, 205, 210, 217

Industri / Industrier 23, 38, 42–43, 49–51, 68, 71, 79, 81, 119, 126, 151, 164, 170, 200, 202, 209

Industrialisering / Industriella revolutionen 38–39, 43, 115 

Inflation 78–82, 109, 150, 209

Invandring 52–53, 111, 113, 127, 219, 227

Italien 25, 64, 74, 85, 116, 159, 219

Jantelagen 135, 166, 219

Jordbruk 119–120

Journalisthögskolan 171

Juholt, Håkan 24, 77

Justitieombudsmannen 57–58, 98

Jämlikhet 32, 121, 133, 135–136, 140, 151, 155, 158, 161, 163, 170, 177–178, 181, 187, 196, 198, 209, 212–213, 215, 242

Jämställdhet 135, 149, 160, 170, 177, 218, 219

Kapitalism 11, 30, 50, 71, 79, 101, 170, 1182, 209, 216, 218

Keynes, John Maynard / Keynesianism 78, 81–82

Kina 113, 222

Kjellén, Rudolf 43, 96

Klasskamp 20, 73

Kollektivism 33, 65–68, 73, 101, 103, 116–118, 127–129

Kolonilotter 129

Kommun 14, 27, 46, 60, 67, 86, 89, 98–100, 105, 123, 134, 143, 159, 162, 199, 201, 205, 207, 214

Kommunism 30, 45, 59–61, 73, 76, 85, 115, 137, 141, 150, 163, 222, 228–230

Konformism / Konformitet 21, 48, 102, 117, 163, 165, 174, 183, 192, 219, 241

Korporativism 21, 32, 60, 62, 63–76, 103–104, 132, 139, 153, 192–193, 202, 241

Konst 44, 157, 163–165

Kotschak, Jack 173

Kriminalvård 101–102

Kristdemokraterna 15, 65–66, 172, 199

Kristendomen 41, 137–138, 146, 154, 159–162, 170, 189–190, 192, 194, 198, 215, 225

Kultur 21, 25, 35, 37, 40, 43–44, 60, 94, 113, 116, 119–120, 123, 128, 135, 143, 146–147, 156–168, 170, 174, 178, 183, 189, 207–208, 217, 218–219, 221, 222–229

Kulturarbetare 157, 164

van der Kwast, Christer 143

Landsbygd 61, 115, 117–124, 128–129, 133, 146, 156, 193

Landsting / Region 89, 103, 199, 201

Liberalerna (partiet: se Folkpartiet)

Lidbom, Carl 59

Lindbeck, Assar 95

Lindbom, Tage 113

Lindman, Arvid 14

Linnér, Birgitta 190

Lippmann, Walter 155

Textruta: REGISTERLO (Landsorganisationen i Sverige) 23–24, 52, 64–66, 70–77, 81–83, 85–90, 108–109, 122, 130, 148, 150, 199–202, 206–207, 238, 243

Löfven, Stefan 13, 24–25, 53, 77, 82–83

Löner 23, 45, 53, 68, 71, 80–81, 85–86, 88, 94, 97, 103, 108–109, 111, 150, 203

Löntagarfonder 45, 109

Malm, Stig 85

Malmsten, Carl 116

Maoism 30, 113, 172, 222

Marx, Karl / Marxism 29–30, 48, 78–79, 85, 101–102, 110, 127, 130, 137, 139, 145, 154, 156–157, 161, 167, 178, 196, 218–219, 225

Massmedia 85, 169–186, 189, 192, 205, 209, 214, 216

Materialism 90–91, 116, 218, 238, 243

Medeltid 14, 38–39, 56, 63, 125, 166–167, 226

Mental hälsa 127–128, 137–138, 144, 160, 205

Miljonprogrammet 126, 128, 226

Miljö 69, 86, 99, 101, 115–131, 138, 141, 155, 199, 215

Miljöpartiet 125, 172, 183

Missbruk 54, 107, 109

Moberg, Sven 133

Moberg, Vilhelm 174

Moderaterna 74, 81, 107, 155, 172–173, 213, 218, 238, 243

Modernism 31, 39, 44, 116–117, 119, 121, 136–137, 155, 158–159, 165–166, 170, 192–193, 217, 225

Moral 33, 59, 102, 112, 154, 159, 187–198, 205, 241

Multikulturalism 21, 219

Mussolini, Benito 25, 64, 74, 76

Myrdal, Alva och Gunnar / Makarna Myrdal 71, 101, 114, 117, 131, 160, 237 

Myrdal, Jan 45, 239

Nazism 40, 76

Nazityskland 85, 145, 178

Neutralitet 52

New Public Management (NPM) 54

Nietzsche, Friedrich 42

Nixon, Richard 179

Norge 28, 106, 120, 125, 211

Norrmalmsregleringen 121–122

Nyckeln (företag) 81, 152

Nyliberalism 20

Näringslivet 19, 46–47, 51, 71, 73–75, 83, 89, 91, 112, 143, 173, 204–205, 211

Offentlighetsprincipen 58

Offentliga sektorn 19–24, 24, 27, 29, 32, 46–47, 54–55, 58, 61, 78, 84–85, 99, 108, 111, 114, 122, 138, 201, 203, 206–207, 209–216

Ombudsman 57, 98, 160

Opinionsbildning 12, 24, 54, 90, 175, 178, 186, 192–193, 205, 208, 229, 243

Opposition 11–12, 15, 25–26, 29, 36, 48, 53, 62, 74, 84, 109, 112, 119, 129, 134, 145–146, 152, 163, 180–183, 185, 205, 208, 210, 213, 216–217, 221, 236–237, 240

Orback, Jens 149

Orwell, George 34, 146, 180, 184, 233, 241

Oxenstierna, Axel 38

Palme, Olof 30, 32, 52, 62, 70, 74, 109, 132, 168, 173–175, 180, 184, 203, 228

Partibok 53–55

Penser, Erik 81

Pension 30, 42, 67, 72, 93, 108–111, 153, 203, 215

Persson, Göran 52–53, 55, 69, 72, 77, 82, 110, 142–143, 153, 183–184

Planekonomi 19, 49, 78, 103

Polis 32, 54, 98, 106, 144, 146, 209, 220

Politisk korrekthet 33, 35, 113, 169–186, 209–210, 217

Presstöd 178, 205

Privat / Privatliv 50–51, 59, 67, 71–72, 90, 102–103, 105–106, 115, 117–118, 122, 127–129, 134, 157, 159, 162, 164, 170, 173–174, 187–188, 196, 198, 203, 211, 215–216, 223

Privata sektorn 30, 46, 49–51, 84, 202, 204, 208–210, 216

Propaganda 13, 15, 20, 28, 31, 41, 44, 48, 64, 66, 78, 95, 97, 100, 103, 111–112, 114, 118–119, 121, 128, 136–137, 145–146, 153–154, 171, 177, 179, 181, 186–187, 189, 201, 205, 210, 213–214, 218, 225, 240–241

Public Choice 234

Public Service 176, 183–185

Pålsson, Roland 157–158

Radio 136, 147, 152, 157, 169–171, 173–177, 179, 184–186, 188, 205

Regering 12–15, 19–27, 28, 31–33, 35, 39, 46–56, 58–59, 61, 63–70, 72–77, 80–84, 87, 90, 93–95, 97, 101, 103–105, 109–113, 118–124, 126–130, 132, 134–135, 140–143, 145, 149, 151, 153–154, 157–161, 163, 167–168, 169, 171, 173–176, 178–183, 186, 188, 190, 192–197, 201, 204–206, 208, 212–215, 217, 220–223, 227, 229, 232, 235, 238, 240, 242–244

Region (se Landsting)

Reinfeldt, Fredrik 20, 23–24, 66, 82, 227

Religion 31, 40, 42, 137–138, 154–155, 225

Rexed, Bror 128

RFSU 192–194, 198

Riksdagen 13–15, 24–25, 31, 41, 48, 53, 56–57, 62, 64–65, 69–70, 72, 74, 77, 81, 89, 104, 109, 125, 147–148, 151, 160, 170, 172–173, 181, 186, 199, 202, 212–213, 221, 223, 238

Rivningsvågen 121

Rodhe, Gösta 190–192

ROKS 150

Rothstein, Bo 64, 75, 142, 239

Rydberg, Viktor 147

Textruta: REGISTERSACO (Svenska Akademikers Centralorganisation) 88–89

Sahlin, Mona 24, 72, 77, 227

Saltsjöbadsavtalet 24, 73–74, 76, 78, 83, 85, 91

Samhällsdebatt 16, 19, 34–36, 37, 39, 78, 85, 95, 97, 111, 134, 136, 142, 144, 168, 176–185, 205, 208–210, 217, 222, 226, 228–230, 232, 235–238, 240, 244

Sandler, Rickard 147

Sankta Lucia 167, 189

Schein, Harry 164

Scherman, Jan 183

Sekularisering 40–42, 137–138

Sex / Sexualitet / Sexualisering 32, 89, 187–198 

Sjukvård 95, 111, 131, 144, 201

Självmord 165

Skatt 20, 27, 50, 54, 58–59, 69, 74, 84, 92, 94, 101, 103, 106–108, 111, 113–114, 117, 120–121, 123, 128, 149, 151, 162, 170, 182, 194, 198, 204, 207–209, 211, 214–215, 218, 225

Skola 32, 41–42, 78, 111, 131, 132–144, 147, 156, 171, 189–192, 196, 205, 209, 214–215, 220–221, 225, 242

Småföretag 36, 61, 85, 104–105, 119–120, 208–209, 216

Socialdemokraterna (partiet) 11, 13, 15, 23–27, 28, 30–31, 41, 47–48, 50–51, 53–54, 61, 66, 70, 73, 78, 94, 101, 110, 141, 160, 172, 181, 199, 211–212, 214, 216, 221, 232, 238, 241

Social ingenjörskonst 11, 21, 29, 55, 92, 94, 116, 123, 130–131, 145, 147, 155, 158, 164, 204, 215–216, 241

Socialism 27, 29–30, 50, 76, 79, 137, 147, 155, 209, 215, 222, 239

Sociologi 130, 140, 155, 165, 198, 220

Sovjet 29, 47, 54, 59–60, 64, 76, 79, 85, 98, 101, 113, 115, 118, 126, 137, 145, 164–165, 178–179, 187, 197, 220–221, 229

Stadsplanering 122–128, 158, 162

Staten 11, 19, 26–27, 28–32, 34–35, 38–39, 40, 46–62, 63–70, 72–76, 78–80, 84–85, 87–88, 91, 94, 96–97, 99, 101–108, 111, 114–115, 117–118, 120, 123, 125–128, 130, 134, 136–137, 139–140, 144, 145–146, 154–156, 158–161, 163, 165–166, 169, 171, 176, 181–185, 187, 190, 192–194, 196, 198, 201, 203–205, 214, 220, 226, 229, 239–240

Statsminister 14, 23–25, 69, 72, 74, 82–83

Stenbecksfären 176

Storbritannien 48, 52, 96, 107, 111, 165, 219

Strejk 71, 73, 81

Strindberg, August 156

Svappavaara 124

Svarta hålet 54, 214

Svenska kyrkan 42, 63, 66, 154, 160–161, 198–199, 208, 222, 224

Svenskt Näringsliv / Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 73–75, 83, 85, 89, 211 

Sverigedemokraterna 24–25, 48–49, 66, 83, 172, 213, 219

von Sydow, Oscar 14

Systembolaget 105–107, 203

Söderblom, Nathan 41

Tabun 169, 182, 197, 235

TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) 71, 88–89

Teater 146, 149, 161–162, 167, 186, 208, 226, 243

Textilindustrin 23, 79, 119

Tham, Carl 141

Tingsten, Herbert 42, 243

de Tocqueville, Alexis 34, 241 

Totalitarism 13, 15, 19, 26, 31–36, 37, 43, 47, 49, 61, 76, 79, 85, 89, 132, 135, 145, 152, 154, 178, 185, 197, 219, 222, 232, 234, 236, 244

Tryckfrihet 38, 163, 169, 185, 228

Trygghet 28, 47, 56–57, 66, 90, 92, 94–97, 100, 111, 111, 113, 115, 123, 159, 178, 181–182, 196

TV 106, 136, 157, 169, 171, 173, 176–177, 179, 188

Tyskland 28–29, 40, 43, 85, 89, 96, 106, 145, 178, 211, 219

Ulvskog, Marita 168

Unger, Gunnar 234, 236

Ungern 229

Universitet 66, 71, 140–143, 147, 167, 172, 202, 218, 233, 236, 243

Urbanisering 115, 117–119, 146, 154, 207, 225

USA 34, 89, 95, 100, 113, 156, 165, 179, 226, 235–236, 242

Utbildning 11, 97, 132–144, 146, 149–151, 155, 157, 168, 171, 173, 176, 188, 192, 204, 205–206, 209, 217–218, 220, 225

Utvandrare 112–113

Varvsindustrin 23, 43, 50, 79, 119, 126

Vasa, Gustav 38–40, 43, 232, 240

Verkställande utskottet 69

Välfärd 32, 35, 42–43, 47, 52, 56, 83–84, 92–114, 118, 120, 125, 127–128, 165–166, 173, 181–182, 201–202, 206–208, 212, 214–215, 221, 234

Textruta: REGISTERVänster 11, 13, 30–31, 36, 40, 45, 53, 61–62, 76, 78, 89, 94–96, 103–104, 128, 134, 136, 139, 143, 146, 150, 155, 161–165, 167–168, 170–176, 178, 181–182, 184–186, 205–208, 210–213, 216–218, 220, 222, 231, 239–240, 242

Vänsterpartiet 83, 150, 172

Wadner, Britt 173–174

Wallquist, Örjan 171

Wikström, Gabriel 197

Yttrandefrihet 144, 185, 208, 228, 239

Zedong, Mao 222

Ådalen (skotten i) 73–74

Åsiktskorridoren 35

Äktenskap 66, 101, 188, 194–196

Östling, Leif 211

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s