Om boken

betongvaldet_bokliten

Vad är betongväldet?

Betongväldet är vad vi i denna bok kallar den enorma maktapparat som består av flera lager, och som är byggd för att på alla möjliga vis gynna socialdemokratins maktutövning. Skulle en annan regering än en social-demokratisk till äventyrs lyckas tillträda är den tvungen att bedriva politik som typgodkänts av socialdemokratin – annars uppstår påtagligt motstånd…

Om betongväldet mer i detalj

Finns betongväldet på riktigt? Långt efter att den korta borgerliga regeringen Bildt i början av 1990-talet hade återlämnat makten till Socialdemokraterna förblev det en allmänt utbredd uppfattning att normen var att Socialdemokraterna regerar i Sverige. Visserligen hade det förekommit två undantag i form av borgerliga regeringar, men dessa kunde bortförklaras med 1970-talets kriser inom textil-,…

Om denna bok

Vad varje väljare bör veta om socialdemokraternas politik Den svenska demokratin firar nu 100 år. Sedan den allmänna rösträttens införande 1922 har socialdemokraterna regerat i 76 år, nästan aldrig med egen majoritet. Detta är unikt i västvärlden. Vad kan det bero på? Juristen Jakob E:son Söderbaum, statsvetaren Carl Johan Ljungberg och ekonomen Christian Swedberg har…

Innehållsförteckning

FÖRORD till den andra upplagan 1. Inledning 1.1 Ett ramverk för frihetlig, systematisk samhällskritik1.2 Vad är betongväldet?1.3 Finns betongväldet på riktigt?   1.4 Om denna bok 2. Den säregna svenska socialdemokratin2.1 Socialdemokratin i Sverige och på andra håll2.2 Marx spöke svävar över Sverige2.3 Den ”mjuka” nytotalitarismen2.4 Nytotalitarismens sociala säkerhetsventiler2.5 Ett varningens finger2.6 Perspektiv: Socialdemokratins ”mjukt” totalitära samhällsbygge…

Register

Aalto, Alvar 159 ABF 60, 90, 138, 146–153, 192, 202 Abort 66, 193–194, 195–196 Aftonbladet 82, 83, 149, 175, 186, 202, 205 Agitprop 145–146, 153–154, 158, 170, 175 Ahlenius, Inga–Britt 58 Alliansregeringen 13, 24, 46, 48, 77, 82–83, 97, 105, 201, 220, 227 Andersson, Dan 147 Andnor, Berit 82 Andra världskriget 20, 40, 78–79, 89,…

Referenslitteratur

Adler-Karlsson, Gunnar: Funktionssocialism – ett alternativ till kommunism och kapitalism, Föreningen Verdandi 1967. Agell, Anders: Äktenskap Samboende Partnerskap (3 uppl.), Iustus 2004. Ahl, Kenneth: Grundbulten, Prisma 1974.   Alopaeus, Marianne: Drabbad av Sverige, Bromberg 1983. Alvunger, Daniel: Nytt vin i gamla läglar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944–1973 (avhandling), Församlingsförlaget 2006. Andersson, G., Larsson, E., /…


Följ min blogg

Få nytt innehåll direkt till din inkorg.